Eakate päevahoid

Päevahoiuteenust osutatakse Rakvere linna eakatele, kellel on tekkinud suur abivajadus ja kes ei saa iseseisvalt koduses keskkonna üksi hakkama. Teenuse eesmärk on võimaldada lähedastel jätkata tööl käimist ning vähendada nende hoolduskoormust.

Päevahoius olevatele eakatele tagatakse päevane hooldus tööpäeviti. Lisaks pakutakse eakatele arendavaid tegevusi, et toetada nende säilinud oskusi, nagu näiteks mälutreeninguid, tegevusi füüsilise seisundi säilitamiseks, võimalust puhkuseks, suhtlemiseks. Päevased tegevused planeeritakse eakatele individuaalselt, lähtuvalt füüsilise ja vaimse seisundi hindamisest ja eaka ning lähedaste soovist. Teenus on korraldatud lähtuvalt eaka ja tema perekonna vajadustest.
Päevahoiuteenust pakutakse Rakvere linna sotsiaalmajas Lennuki 10 selleks kohandatud 2-toalises korteris, kuhu on tagatud ligipääs ratastoolis ja liikumispuudega inimestele. Korter sobib kuni 6 eakale, võimaldades ühes toas tegelda meeldivate tegevustega ja ühiselt aega veeta ning teises toas puhata.

Eakate päevahoid asub Lennuki 10-7, Rakvere
Avatud tööpäevadel kell 9:00 – 16:00

Vineta Treiman tel 59 183 544