Eakate päevahoid

Päevahoiuteenust osutatakse Rakvere linna eakatele, kellel on tekkinud suur abivajadus ja kes ei saa iseseisvalt koduses keskkonna üksi hakkama. Teenuse eesmärk on võimaldada lähedastel jätkata tööl käimist ning vähendada nende hoolduskoormust.

Päevahoius olevatele eakatele tagatakse päevane hooldus tööpäeviti. Lisaks pakutakse eakatele arendavaid tegevusi, et toetada nende säilinud oskusi, nagu näiteks mälutreeninguid, tegevusi füüsilise seisundi säilitamiseks, võimalust puhkuseks, suhtlemiseks. Päevased tegevused planeeritakse eakatele individuaalselt, lähtuvalt füüsilise ja vaimse seisundi hindamisest ja eaka ning lähedaste soovist. Teenus on korraldatud lähtuvalt eaka ja tema perekonna vajadustest.
Päevahoiuteenust pakutakse Rakvere linna sotsiaalmajas selleks kohandatud 2-toalises korteris, kuhu on tagatud ligipääs ratastoolis ja liikumispuudega inimestele. Korter sobib kuni 6 eakale, võimaldades ühes toas tegelda meeldivate tegevustega ja ühiselt aega veeta ning teises toas puhata.

Eakate päevahoid asub Lennuki 10-7, Rakvere
Avatud tööpäevadel kell 9:00 – 16:00

Rita Eliste tel 59183544
Merlin Aun tel 57877221

Tegevused toimuvad projekti “Sotsiaalteenuste laiendamine Rakvere linnas” raames
Projekti rahastab Euroopa Sotsiaalfond meetmest 2014-2020.2.2 Tööturul osalemist toetavad hoolekandemeetmed.
Periood 01.01.2021 kuni 31.12.2022
Projekti kogumaksumus on 191 197 eurot, millest toetus on 13 330,25 eurot ja Rakvere Linna omaosalus 47 776,75 eurot.
Täiendavat informatsiooni teenuste kohta jagab sotsiaalosakonna juhataja Kersti Suun-Deket, tel 51 58 185 või e-mail  kersti.suun-deket[at]rakvere.ee