Koduhooldus

Koduhooldusteenuse eesmärk on toetada eaka või puudega isiku kodus hakkamasaamist, pakkudes talle erinevaid abistavaid  tegevusi.
Teenuse saajateks on eakad või puudega inimesed, kellel ei ole seadusjärgseid ülalpidajaid või seadusjärgsed ülalpidajad ei ole suutelised kõrge ea või puude tõttu isikut abistama. Koduteenuse saajaks võib olla ka muu isik, kes tervislikel  põhjustel vajab ajutist kõrvalabi.
Koduteenus on tasuta Rakvere linnas alaliselt elavale koduteenuse saajale, kellel ei ole seadusjärgseid ülalpidajaid. Teistele isikutele on koduteenus tasuline.
Kliente abistavad kaheksa hoolekandetöötajat, kelle teenendada on aasta jooksul keskmiselt 70-80 klienti. Kõik hoolekandetöötajad on läbinud erialase koolituse või omavad hooldustöötaja kutset.

Koduteenuseks on

  • toiduainetega varustamine;
  • eluaseme koristamine;
  • arstiabi korraldamine;
  • muud igapäevaelu toetavad tegevused;
  • häirenuputeenus.

Rakvere Sotsiaalkeskuses osutatavate sotsiaalteenuste loetelu ja osutamise tingimused
Koduteenuste loetelu ja osutamise tingimused

Sotsiaaltöötaja Pille Ilves tel. 32 22337  mobiil  53022237
pille.ilves[at]raksotsabi.ee

Sotsiaaltöötaja vastuvõtt:
Kolmapäeval Vabaduse 59 kell 9:00 – 12:00
Neljapäeval E.Vilde 2a kell 9:00 – 16:00 (lõuna 12:00 – 13:00)