Psühholoogid

Koolipsühholoog on vaimse tervise spetsialist, kes aitab muredega toime tulla ning toetab lapse üldist arengut ja vanemlust lähtudes lapse heaolust ja parimatest huvidest.

Rakvere Sotsiaalkeskuse psühholoogid nõustavad lasteaialapsi, üldhariduskoolide õpilasi, kellel on ametlikuks elukohaks Rakvere linn. Nõustamist saavad ka nende laste  vanemad ja õpetajad.

Psühholoogide kontaktid:

Maarika Kongi – tel 524 1219, e-post: mkongi[at]yahoo.com

Sandra Kaasik – tel 538 344 65, e-post: sandra.kaasik[at]raksotsabi.ee

Merje Õun – tel 513 3753, e-post: merje.oun[at]raksotsabi.ee

Erakorraline vaimse tervise abi:
Lasteabi: 116111 (24h)
Ohvriabi: 116 006 (24h)
Hingehoid: 116 123 (24h)
Eluliin: 6558 088 (eesti keel), 655 5688 (vene keel) (igapäevaselt kl 19-07)
Psühhiaatriakliiniku valvetuba Tallinnas: 6172 650 (24h) Paldiski mnt 52
Psühhiaatriakliiniku valvetuba Tartus: 731 8764 (24h) Raja tn 31
Erakorralise meditsiini osakond Narvas: 357 1795 (24h) Haigla 1

Lisalugemist ja psühholoogiline abi veebis:
http://koolipsyhholoogid.ee/
https://peaasi.ee/
https://lahendus.net/
https://tarkvanem.ee/
https://pereterapeudid.ee/