Sotsiaalmaja

Sotsiaalmajas pakutakse eluasemeteenust isikutele, kellel ei ole sotsiaalmajanduslikust olukorrast tulenevalt võimalik endale/perekonnale sobivat eluruumi tagada.
Eesmärk on toetada isiku hakkamasaamist kodustes tingimustes.
Sotsiaalmaja kahel korrusel asub 30 sotsiaalkorterit, kaks ühiskööki  ja kaks puhketuba.
WC-d  ja  dušširuumid on koridorides ühiskasutuses. Osades korterites on WC  toas.

Sihtgrupp:
• üksinda või kahekesi koos elavad vanurid ning puuetega isikud;
• kõrvalist abi vajavad isikud kelle hooldamine ei ole võimalik nende kasutada olevas eluruumis;
• kelle korter on hävinud või muutunud elamiskõlbmatuks;
• kohtuotsuse alusel eluruumist välja tõstetud;
• lastekodust või erikoolist tagasi pöördujad;
• kinnipidamiskohast vabanenud.

Teenused:
Koduteenus;
Raamatukoguteenus;
Koduõendusteenus.

Eluruumi tagamise teenuse määrus.

Sotsiaalmaja asub Vabaduse 59, Rakvere.
Tel  322 34 77

Sotsiaaltöötaja Pille Ilves tel 53022237, pille.ilves[at]raksotsabi.ee

Sotsiaaltöötaja vastuvõtt:
Kolmapäeval Vabaduse 59 kell 9:00 – 12:00