Toetatud elamise teenus

Toetatud elamise teenust osutatakse Rakvere Sotsiaalmajas (Vabaduse 59).

Teenuse eesmärgiks on psüühilise erivajadusega inimeste iseseisva toimetuleku  toetamine  tavapärasele võimalikult lähedases  keskkonnas.

Teenus on mõeldud Rakvere linnast  ja Lääne-Virumaalt pärit raske, sügava või püsiva kuluga psüühikahäirega inimesele.

Tegevused:

  • klientide majutamine sotsiaalkorteritesse;
  • igapäeva- ja koduse elu korraldamine, tuginedes sarnaste probleemidega inimeste toetusele ja ühistegevusele;
  • juhendamine isiku tervishoiu-, sotsiaal-, post-, finants- ja muude avalike teenuste kasutamisel;
  • kujundame isiku tööoskusi; toetame ja motiveerime töö leidmisel ning säilitamisel; suuname ja aitame leida võimalusi koolitustel osalemiseks ja täiendõppel.

Teenus ei sisalda hooldamist, toitlustamist ega järelvalvet.

Teenusele saamiseks tuleb täita  taotlus erihoolekandeteenuse saamiseks või pöörduda Sotsiaalkindlustusameti piirkondliku teenuste konsultandi poole. (Tallinna tn. 30)

Vabaduse 59, Rakvere

tel: 322 3457

e-mail: iet[at]raksotsabi.ee