Uudised ja teated

Tutvustus

Rakvere Sotsiaalkeskus on 2002. aastast tegutsev Rakvere Linnavalitsuse hallatav sotsiaalhoolekande asutus, mille põhieesmärk on Rakvere linna elanike toimetulekuraskuste ennetamiseks, kõrvaldamiseks või kergendamiseks abi osutamine ja sotsiaalsete erivajadusega isikute sotsiaalsele turvalisusele, arengule ja ühiskonnas kohanemisele kaasaaitamine.

Sotsiaalkeskuses osutatavad teenused on:

  • Koduteenus;
  • Päevakeskuse teenus;
  • Päevahoiuteenus;
  • Isikliku abistaja teenus;
  • Tugiisikuteenus;
  • Erihoolekandeteenuseid;
  • Õpilase arengut toetavat tugispetsialisti teenused;
  • Varjupaigateenus;
  • Sotsiaaltransporditeenus.

Teenuseid osutatakse isikutele, kelle elukohana rahvastikuregistris on märgitud Rakvere linn.

Sotsiaalkeskuse  peamised tegutsemiskohad asuvad Rakvere linnas E. Vilde 2a, Tuleviku 8, Vabaduse 59 ja Lennuki 10 hoonetes.

Rakvere Sotsiaalkeskuse põhimäärus.

Rakvere Sotsiaalkeskuses osutatavate sotsiaalteenuste loetelu ja osutamise tingimused.

Rakvere Sotsiaalkeskuse andmekaitsetingimused.