Igapäevaelu toetamise teenus

Psüühilise erivajadusega inimeste päevakeskuses osutatakse igapäevaelu toetamise teenust kodus elavale psüühikahäirega täisealisele, kes vajab toetust ja abi igapäevaeluga seotud tegevustes.

Teenuse eesmärgiks on inimese toimetuleku toetamine, igapäevaelu oskuste kujundamine, ühisüritustesse kaasamine, omavahelise suhtlemise võimaldamine sarnaste probleemidega inimestega ning lähedaste nõustamine.

Tegevused:

  • igapäevaelu oskuste kujundamine, õpetamine ja toetamine;
  • vaba aja sisustamine ja juhendamine vaba aja planeerimisel;
  • juhendamine isiku sotsiaalsete suhete loomisel, säilitamisel ja arendamisel;
  • juhendamine asjaajamisel;
  • tööoskuste kujundamine ja kaasamine töösarnastesse tegevustesse;
  • lähedaste nõustamine.

Teenusele saamiseks tuleb täita  taotlus erihoolekandeteenuse saamiseks või pöörduda Sotsiaalkindlustusameti piirkondliku teenuste konsultandi poole. (Tallinna tn 30). Sotsiaalkindlustusameti poolt teenusele suunatud inimesele on teenus tasuta.
Igapäevaelu toetamise teenus – Sotsiaalkindlustusamet.

Teenus ei sisalda hooldamist, toitlustamist, transporditeenust ega järelevalvet.

Päevakeskus asub Tuleviku 8, Rakvere

avatud E-N  9:00 – 16:00

tel. 32 23457    

e-mail iet[at]raksotsabi.ee