Isikliku abistaja teenus

Teenuse eesmärk on toetada puude tõttu füüsilist kõrvalabi vajava täisealise isiku iseseisvat toimetulekut ja osalemist kõigis eluvaldkondades. Vähendada lähedaste hoolduskoormust. Teenust on õigus saada täisealisel puudega isikul, kelle elukohaks rahvastikuregistri andmetel on Rakvere linn.