Teenuste koordinaator

Inimesekeskse hoolekande- ja tervishoiusüsteemi koordinatsioonimudeli rakendamine Rakvere linnas. 
Projekti eesmärk on parandada koostööd hoolekande- ja tervishoiusüsteemi vahel, koordineerides protsessi, kuidas klient liigub ühelt teenusel teisele võimalikult kiiresti ning lühikese ajaga. 

Projekti koordinaatoriga võib võtta ühendust, kui hooldusvajadusega abivajaja vajab tuge nii sotsiaalteenuste kui ka meditsiinivaldkonnas. Koordinaatori roll on toetada klienti ja tema lähedasi, et leida vajalik info ning seeläbi vähendada lähedaste hoolduskoormust ja suunata kliendi teekonda vajalike teenuseni jõudmisel. 

Riin Reinpalu 
tel 5378 8703
riin.reinpalu[at]raksotsabi.ee 

Projekti toetab Sotsiaalministeerium 90 000 euroga ja sellel puudub omaosalus. 
Projekti kestus aprill 2022 kuni märts 2023a