Transporditeenus

Sotsiaaltransporditeenust osutatakse koduteenuse saajale ning raske või sügava puudega inimesele, kelle puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist.

Transporditeenust saab kasutada eelkõige avalike teenuste kasutamiseks (tervishoiud, haridus, pangakontori ja postkontori külastus jne) ning õppeasutusse või tööle sõitmiseks.

Teenust osutatakse tööpäevadel.

Transporditeenuse hinnakiri.

Autojuht Lenno Kess tel 5296368